Siirry pääsisältöön
Lapin Näkövammaisten logo.
Lapin Näkövammaisten logo.

Historia

Lapin Näkövammaiset ry - yli 60 vuotta lappilaisen näkövammaisen asialla!

Kesäkuun 10. päivänä vuonna 1954 allekirjoittivat rovaniemeläiset Lauri Kuoksa, Kalevi Majava ja Hilma Pehkonen sopimuskirjan, jossa sanottiin mm.: ”Me allekirjoittaneet olemme päättäneet perustaa yhdistyksen, jonka nimi on Lapin Sokeat”. Suurimpana syynä oman yhdistyksen perustamiselle Lappiin lienee ollut se tosiseikka, ettei Oulussa toiminut Pohjois-Suomen Sokeain yhdistys kyennyt pitkien välimatkojen ja heikkojen kulkuyhteyksien vuoksi toimimaan riittävän tehokkaasti Lapin läänin alueella asuvien sokeiden elinolojen kohentamiseksi.

Kesäkuun 27. päivänä 1954 kutsuttiin Rovaniemelle koolle lappilaisia näkövammaisia yleiseen kokoukseen. Osanottajat olivat enimmäkseen eteläisestä Lapista, mutta väkeä oli paikalla aina Sallasta, Ivalosta ja Inarista saakka. Kirkon diakoniatyön keskuksessa työskennellyt maisteri Brita Bärlund piti kokouksessa puheen, jossa hän kertoi sokeiden järjestötoiminnasta ja sen saavutuksista muualla Suomessa, sekä ehdotti oman yhdistyksen perustamista Lappiin. Perustamispäätös tehtiin yksimielisesti ja tuossa perustamiskokouksessa yhdistykseen liittyi 21 jäsentä. Yhdistysrekisteriin Lapin Sokeat ry merkittiin elokuun 10. päivänä vuonna 1955.

Vuonna 1976 suoritetun nimenmuutoksen jälkeen yhdistyksen 60 –vuotista historiaa juhlii tänä vuonna Lapin Näkövammaiset ry lähes 400 näkövammaisen jäsenensä voimin.

Lapin Näkövammaiset ry:n puolen vuosisadan mittaiseen historiaan mahtuu suuri määrä henkilöitä, jotka ovat omalla tinkimättömällä työllään ja yhdistyksen toiminnan tarkoitukseen vankkana uskoen valaneet perustaa lappilaisen näkövammaisen hyvinvoinnille. Ajanjakso sisältää aktiivisen järjestötyön mukanaan tuomia myötä- ja vastoinkäymisiä, ilon ja epätoivon tunteita, naurua ja itkua, mutta ennen kaikkea uskoa yhdessä tekemiseen ja yhteisten päämäärien saavuttamiseen. Yhdessä tekemisen perustalle on rakentunut historiaansa kunnioittava, ympäröivän yhteiskunnan muutoksia seuraava ja uusia toimintatapoja etsivä yhdistys, jonka keskeisenä tavoitteena on lappilaisen näkövammaisen elämänlaadun parantaminen ja yhteiskunnasta syrjäytymisen ehkäiseminen.

Tämän päivän Lapin Näkövammaiset ry on ennen kaikkea lappilaisten näkövammaisten yhdessäolo- ja edunvalvontajärjestö sekä muun kolmannen sektorin tavoin merkitystään kasvattava palveluiden tuottaja. Lapin Näkövammaisten Palvelukeskus sijaitsee Rovaniemellä, josta näkövammaisten tarvitsemia erityispalveluja tuotetaan eri puolille Lappia. Palvelutuotannosta merkittävän osan muodostaa äänilehtitoiminta sekä normaalin mustavalkoisen materiaalin tuottaminen näkövammaiselle soveltuvaan muotoon – isokirjoituksena, äänitteenä tai pistekirjoituksella. Yhdessäolossa korostuvat paikallistoiminnan ja vertaistuen merkitys sekä yhdistyksen järjestämä opinto-, harrastus- ja virkistystoiminta. Näkövammaisten oikeuksien toteutumista ja edunvalvontaa toteutetaan yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliitto ry:n Lapin aluesihteerin kanssa.

Yhdistyksen toteuttaman toiminnan päärahoittaja on Raha - automaattiyhdistys (RAY), jonka avustuspäätöksistä on viime vuosina välittynyt jaettu huoli lappilaisen näkövammaisen tulevaisuudesta. RAY:n vuosittain yhdistykselle myöntämä kohdennettu toiminta-avustus lappilaisten näkövammaisten syrjäytymisen ehkäisemiseen on mahdollistanut aiempaa tehokkaamman tiedottamisen näkövammaisuudesta ja näkövammaispalveluista. Tehokkuuden lisäämisen seurauksena toimintaa ja palveluita on pystytty viemään lähemmäksi eri puolilla Lappia asuvia näkövammaisia ja myös uusia näkövammaisia on saatettu toiminnan ja palveluiden piiriin. Kuntatasolla toimivia paikallisyhdistyksiä ja näkövammaisten kerhoja on pystytty tukemaan aiempaa monipuolisemmin mm. koulutusta ja toiminnallisia resursseja lisäämällä.

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana yhdistys toteutti myös projektina (2003-2008), jonka tavoitteena oli lappilaisen näkövammaisen tietoyhteiskunnasta syrjäytymisen ehkäiseminen kehittämällä hänen tietoteknisiä kansalaistaitojaan. Toiminta jatkui ja jatkuu edelleen 2009 -> Lapin Näkövammaiset ry:n Tietotekniikkapalvelun nimikkeellä nk. kohdennetun (Ak 2 - rahoitus) eli vakiintuneen toiminnan puitteissa. Toiminnan muodot ovat vakiintuneet projektitoiminnan aikana.

Tietotekniikkapalvelun, josta tuli säännöllinen ohjenuora ja käytäntö ATK-tuen saamiseen, eli lappilaisella näkövammaisella on tällä hetkelläkin mahdollisuus saada tietokoneen käyttöön liittyvää koulutusta ja tukea Rovaniemellä tai jopa omalla kotipaikkakunnallaan. Ennen Tietotekniikkaprojektin ja myöhemmin Tietotekniikkapalvelun käynnistymistä mahdollisuudet koulutukseen ja tukeen rajoittuivat lähinnä Ouluun tai Helsinkiin. Tämän päivän tietotekniset apuvälineohjelmat ja -laitteet mahdollistavat myös näkövammaiselle henkilölle täysin uudet ulottuvuudet niin tiedonsaannissa kuin myös sen tuottamisessa.

Suuri kiitos jäsenistölle aktiivisesta osallistumisesta paitsi itse yhdistystoimintaan, niin myös sen kehittämiseen. Ystävällinen tervehdys myös yhteistyötahoillemme, jotka osaltaan ovat mahdollistaneet yhdistyksemme toiminnallisen tarkoituksen toteutumista. Hyvää juhlavuoden jatkoa.

Jukka Loijas
Järjestösihteeri
Lapin Näkövammaiset Ry