Tue toi­min­taa

Yhdistyksen toimintaa voit tukea monella tavalla:

Vapaaehtoistoiminta
Yhdistyksemme toiminnassa vapaaehtoisilla on suuri rooli. Vapaaehtoisena voit toimia esimerkiksi säännöllisen paikalliskerhon vetäjänä, yleisavustajana retkillä ja muisas tapahtumissa tai äänilehtien lukijana. Yhdistys kouluttaa vapaaehtoistoimijoitaan säännöllisesti. Jos olet kiinnostunut vapaaehtoisena toimimisesta, ota yhteyttä toimistolle puh. 0400 146 641.


Kannatusjäsenyys
Yhdistyksellä on 89 kannatusjäsentä (tilanne 31.12.2018). Tyypillinen kannatusjäsenemme on näkövammaisen puoliso tai muu lähisukulainen. Lisätietoa kannatusjäseneksi hakemisesta löytyy Jäseneksi -sivulta.


Lahjoitukset
Yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoitukset ovat yhdistyksemme toiminnalle tärkeitä ja ne kohdentuvat suoraan lappilaisen näkövammaisen elämänlaadun parantamiseen.


Testamentit ja muut jälkisäädökset

Lapin Näkövammaiset ry vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä toimintansa tukemiseksi.

Testamentilla voi lahjoittaa perintönsä lappilaisten sokeiden ja heikkonäköisten tarvitsemien palveluiden tukemiseen. Yleishyödyllisenä yhteisönä Lapin Näkövammaiset ry on vapautettu perintöverosta. Mikäli testamenttiin on kirjattu toive perinnön kohdentamisesta tiettyyn kohteeseen, käytetään varat juuri tähän tarkoitukseen.

Testamenttien ja muiden jälkisäädösten osalta ota yhteyttä toimistolle puh. 0400 146 641.