Tar­koi­tus

Toiminta-alueellaan yhdistys:

Tekee edunvalvontatyötä näkövammaisten oikeuksin turvaamiseksi.

Tuottaa palveluja näkövammaisten tarpeisiin.

Toimittaa viikoittain äänitteenä paikallisia sanomalehtiä sekä jäsenlehti Ääniseitaa ja sen sähköistä muotoa Verkkoseitaa.

Järjestää jäsenistölleen monipuolista opinto-, harrastus- ja virkistystoimintaa.

Tukee ja ohjaa näkövammaisten paikallistoimintaa eri puolilla Lappia. Paikallisia kerhoja on useimmissa Lapin kunnissa.

Lisäksi useissa kunnissa on näkövammaisia yhteyshenkilöitä.

Tekee apuväline-esittelyitä sekä järjestää näkövammaisuuteen liittyvää koulutusta ja tiedotusta.

Palvelukeskuksessa on myös pysyvä apuvälinenäytttely, johon voi käydä tutustumassa