Ajan­koh­tais­ta


Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan pääsääntöisesti kolmella tavalla:
- viikoittain julkaistavissa äänilehdissä
- kuukausittain lähetettävässä jäsenasiaa sisältävässä äänilehti Ääniseidassa
- viikoittain sähköpostitse lähetettävässä Verkkoseidassa. Verkkoseita on luettavissa myös alla.

Sivun lopussa on osio tulevia tapahtumia, josta ilmenee lähikuukausien näkövammaisuuteen liittyviä tapahtumia. Näistä kaikki eivät ole yhdistyksen järjestämiä.

VERKKOSEITA VIIKKO 22 / 25.5.2020

VERKKOSEITA VIIKKO 22 / 25.5.2020


Verkkoseita on Lapin Näkövammaiset ry:n sähköpostitiedote ajankohtaisista asioista ja tiedotteista. Verkkoseita ilmestyy viikoittain, pääsääntöisesti maanantaisin. Palvelumuoto

on maksuton. Uusin Verkkoseita on luettavissa Internetissä osoitteessa: http://www.lapinnakovammaiset.fi/verkkoseita

Palautetta ja ilmoituksia voi lähettää puhelimitse 0400 146 641 tai sähköpostitse osoitteella toimisto@lapinnakovammaiset.fi. Verkkoseidan toimitus pidättää itselleen oikeuden muokata ja valita
julkaistavat ilmoitukset.

Veikkaus tukee toimintaamme.

1. LAPIN NÄKÖVAMMAISET RY:N KORONATIEDOTE

Tapahtumia järjestetään vain etänä ainakin 31.7. saakka

Tiedotteen päivämäärä: 10.5.2020

Yhdistyksen kaikki kasvokkain toteutettava toiminta on tauolla ainakin 31.7. saakka. Keväällä ja kesällä tarjoamme kokoontumismahdollisuuksia etäyhteyksillä.

Rovaniemen Maakuntakadulla sijaitsevassa toimitilassamme Palvelukeskuksessa voi asioida ajanvarauksella sellaisissa ongelmatilanteissa, joissa lähikontakti on välttämätön, esimerkiksi apuvälineiden tai tietoteknisten laitteiden huoltoon liittyen. Muutoin Palvelukeskus pysyy suljettuna 31.7. saakka.

Vietämme kesälomaa 6.-24.7., jolloin myös äänilehtitoiminta on tauolla. Muina aikoina työntekijöihin saa parhaiten yhteyden puhelimitse ja sähköpostitse.

Syksyllä koronatilanteen salliessa järjestämme ainakin seuraavat tapahtumat:

- Kulttuuripäivät Ylitornion Lomavietosella 21.-22.8.

- Liikuntatapahtuma Oulaka Oulun Nallikarissa 11.-13.9. (yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Näkövammaisten kanssa)

- Kevätkokous Rovaniemellä 19.9.

- Käsityökurssi Nero Rovaniemen Norvajärvellä 22.-24.9.

Nero-kurssin ilmoitus on jo julkaistu, muiden tapahtumien ilmoitukset tulevat myöhemmin. Kaikissa tapahtumissa on ns. koronavaraus, eli toteutuminen ei ole pelkästään yhdistyksen tahtotilasta kiinni. Seuraa ilmoitteluamme Verkkoseidassa ja äänilehdissä.

2. OIKEUKSIENVALVONTA TIEDOTTAA

Toimeentulotuki taloudellisissa vaikeuksissa

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo silloin, kun tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Se on viimesijainen etuus ja tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi. Sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli, ehkäistä sellaisten syntymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä. Ennen perustoimeentulotuen hakemista pitää selvittää, voitko saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi työttömyysturvaa ja asumistukea.

Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Jos sinulla on erityisiä menoja, joita Kelan myöntämä perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Sen perusosa vuonna 2020 on yksin elävälle 502,21 euroa/kk. Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen ja tietoliikenteen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon:

• asumismenot (esim. vuokra, vastike, omakotitalon hoitomenot, taloussähkö ja kotivakuutus)

• välttämättömät muuttokustannukset ja vuokravakuudet

• muut kuin perusosaan sisältyvät julkisen terveydenhuollon menot (esim. terveyskeskuksen asiakasmaksut ja reseptilääkkeiden omavastuuosuudet. Silmälaseihin pyydä tarvittaessa etukäteen maksusitoumus.)

• lasten kunnallisen päivähoidon sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot

• lapsen tapaamisesta etävanhemmalle aiheutuvat menot siltä osin, kun ne perustuvat kunnan sosiaalihuollon vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen

• välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot.

Kun huomioitavat menot ovat suuremmat kuin käytettävissä olevat tulot ja varat, syntyy oikeus perustoimeentulotukeen. Mahdollisuuden perustoimeentulotukeen voi arvioida toimeentulotukilaskurilla. https://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet

Perustoimeentulotuki myönnetään yleensä 1-2 kuukaudeksi kerrallaan. Sen jälkeen voit tarvittaessa hakea jatkoa. Jos tuloissasi ja elämäntilanteessasi ei ole luvassa muutoksia, voit hakea tukea kerralla useammalle kuukaudelle.

Muuttokustannukset ja vuokravakuudet perustoimeentulotukena

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea muuttoon liittyviin välttämättömiin menoihin. Kela hyväksyy muutot vain tietyistä syistä, lisää tietoa tästä löytyy https://www.kela.fi/toimeentulotuki-muuttokustannukset. Voit saada tukea muuttokuorman kuljetukseen, kun hoidat muuton itse. Muuttoraha on 120 tai 180 euron suuruinen ja sen suuruus riippuu muuttomatkan pituudesta ja perheen koosta. Erityistilanteissa, esimerkiksi terveydellisin perustein, Kela voi antaa maksusitoumuksen muuttopalvelun käyttöön. Jos olet muuttamassa, ole hyvissä ajoin ennen muuttoa yhteydessä Kelaan.

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea vuokravakuutta varten. Vuokravakuus annetaan yleensä maksusitoumuksena vuokranantajallesi.

Täydentävä toimeentulotuki

Kunta käsittelee täydentävän toimeentulotuen hakemuksen. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää:

• asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea

• menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnasta ja usein se liittyy sosiaalityöhön. Sitä voidaan myöntää esimerkiksi asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.

Toimeentulotuen hakeminen

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta verkossa tai lomakkeella (TO1). Tukea on mahdollista hakea myös suullisesti. Jos tarvitset toimeentulotukea kiireellisesti, ole yhteydessä Kelan palvelupisteeseen tai palvelunumeroon 020 692 207.

Jos sinulla on erityisiä menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta. Hae ensin päätös perustoimeentulotuesta Kelasta. Ilmoita samassa hakemuksessa, jos haet täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela siirtää pyynnöstäsi hakemuksen kuntaan, jos hakemukseen sisältyy muita kuin perustoimeentulotuessa huomioitavia menoeriä.

Lähteet

Laki toimeentulotuesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412

https://www.kela.fi/toimeentulotuki

3. TALKOOTEMPAUS VUONNA 2020

Yhä vain toimintarajoitusten vallitessa, pyrimme järjestämään toimintaa niiden puitteissa. Meneillään oleva talkootempaus onkin aktivoinut jäseniämme.

Nyt, kun vietämme normaalia enemmän aikaa kotona, ehkä jopa yksin, on hyvä pitää itsensä kuitenkin virikkeiden ympäröimänä. Ja käsityöt ovat tähän oiva ratkaisu. Tahdon muistuttaa teitä tänä vuonna meneillään olevasta talkootempauksesta.

Lapin Näkövammaiset ry:n käsityökerholaiset, Näppärät Näkkärit, on käynnistänyt tänä vuonna talkootempauksen oman yhdistyksemme toiminnan tukemiseksi. Nyt voit osallistua tilkkupeittojen valmistamiseen. Otamme vastaan tilkkulahjoituksia. Yhden tilkun koko tulee olla 50 silmukkaa leveä, 1,5 m pitkä. Langan tulee olla 7-veljestä-langan vahvuista.

Tilkut voit toimittaa Lapin Näkövammaiset ry:n palvelukeskukseen kunhan koronarajoitukset loppuvat ja palvelukeskus taas avataan.

Allekirjoittaneet yhdistävät tilkut peitoiksi. Valmiit peitot lahjoitetaan arpajaisvoitoiksi Lapin Näkövammaiset ry:n vuosikokouksiin tai käsityömyyjäisissä järjestettäviin arpajaisiin. Mikäli peittoja valmistuu useita, voidaan niitä myydä myös yksittäin. Peittoja valmistetaan sitä mukaa, kun tilkkuja alkaa ilmaantua ja niistä tuleva tuotto menee lyhentämättömänä Lapin Näkövammaiset ry:n toiminnan tukemiseen.

Palvelukeskuksessa aiemmin olleet, tähän työhön soveltuvat, langat ovat nyt loppuneet.

Mikäli lähipiirissäsi on henkilöitä, jotka haluaisivat osallistua toimintamme tukemiseen, tähän tilkkutempaukseen osallistuminen on hyvä tilaisuus siihen. Eli kaikkien valmistamat ja kaiken väriset tilkut ovat sydämellisesti tervetulleita vastaanotettaviksi!

Iloisia kudontahetkiä, sekä positiivisia että toiveikkaita ajatuksia, toivottavat, Anne ja Leena.

4. LAPIN NÄKÖVAMMAISILLE NAISILLE VERTAISTUKEA VERKOSSA

Kokeilemme naisten vertaistukiryhmää verkossa to 4.6.2020 klo 12 alkaen.

Ensimmäisellä kokoontumisella kartoitetaan, minkälaisia asioita halutaan puhuttavan. Liittyvätkö ne tähän korona-aikaan? Voidaan keskustella myös muista näkövammaisia naisia askarruttavista asioista. Heitellä vinkkejä arjen kysymyksiin ja vain keskustellen antaa vertaistukea toisille näkövammaisille. Ovi on avoinna kaikenlaiseen vertaistukikeskusteluun. Voidaan valita kullekin kokoontumiselle jokin teema, jos niin halutaan. Yksin ei kannata hautoa asioita.

Ensimmäinen etäyhteys aukeaa to 4.6.2020 klo 12. Käytämme Microsoft Teams -ohjelmaa. Se toimii tietokoneilla, Applen iPhone ja iPad -laitteilla ja Android-laitteilla. Tietokoneella liittyessä koneessa täytyy olla mikrofoni ja selaimena joko Edge tai Chrome, ei Firefox. Erillisiä ohjelmia ei tarvitse asentaa. Älypuhelimella liityttäessä pitää ensin asentaa sovelluskaupasta Microsoft Teams. Ohjelmaan ei tarvitse kirjautua vaan pelkkä asennus riittää. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä yhdistyksen tietotekniikkapalveluun: ttpalvelu@lapinnakovammaiset.fi, puh. 044 322 2588.

Mikäli ilmoittautujia ja innostusta löytyy tarpeeksi, kokoontuu naisten vertaistukiryhmä Teams etäyhteydellä kesäkuussa joka torstai klo 12.00 - 14.00. Veturina toimii Soile Järvirova.

Ilmoittautumiset ensimmäiseen tapaamiseen 2.6. mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@lapinnakovammaiset.fi.

5. TIETOTEKNIIKKAPALVELU - ETÄMIKROKERHOT

Seuraavien etämikrokerhojen aikataulut:

tiistai 26.5 klo 15-16

tiistai 9.6. klo 15-16

tiistai 23.6. klo 15-16

Tapaamisalustana käytämme Microsoft Teamsia. Kaikki ovat tervetulleita ja voit osallistua joko tietokoneella tai älypuhelimella. Tietokoneella liittyessä koneessa olisi suotavaa olla mikrofoni, jotta voit osallistua keskusteluun. Selaimena täytyy olla joko Edge tai Chrome, ei Firefox. Erillisiä ohjelmia ei tarvitse asentaa. Älypuhelimella liityttäessä pitää ensin asentaa sovelluskaupasta Microsoft Teams. Ohjelmaan ei tarvitse kirjautua vaan pelkkä asennus riittää.

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen ttpalvelu@lapinnakovammaiset.fi viimeistään päivää ennen kerhoa. Saat paluuviestissä linkin, jonka aukaisemalla voit osallistua kerhoon.

Jos tekniikka tai oma osaaminen epäilyttää, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen niin selvitetään mahdolliset yhdistämisongelmat.

Terveisin, Harri Koivisto

sähköposti: ttpalvelu@lapinnakovammaiset.fi

puh: 0443222588

6. SOLARIS LOMAT HAETTAVISSA VUODELLE 2020

Vuoden 2020 lomahaku on avattu! Haettavana ovat niin perheiden, eläkeikäisten, varhaiseläkeläisten kuin työikäistenkin lomat. Haussa on myös useita vertaistukilomia mm. eri sairausryhmille. Tutustuthan teemoihin ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä. Lomavalinnat tehdään taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten perusteella.

Aiemman käytännön mukaan aikuiset maksavat omavastuun ja alle 16 vuotiaat lapset lomailevat maksutta. Omavastuu on aikuisilta 100 € ja joissakin erityisryhmissä 60 €.

Lomahaku on kätevintä tehdä netissä, mutta palvelemme mielellämme myös puhelimitse arkisin klo 9 ja 12 välisenä aikana.

Tuettua lomaa ei ole mahdollista saada, jos olet ollut tuetulla lomalla v. 2019, lomatuen myöntämiseen vaikuttaa aiemmat tuetut lomat. Lomien hakuaika päättyy 3 kk ennen lomaa, kesän lapsiperhelomien hakuaika päättyy 15.3. Ohjelmassa on eri-ikäisille ja -kuntoisille sopivaa liikuntaa ja muuta virkistävää ohjelmaa sekä vertaistukea.

- Lomat on tarkoitettu näkövammaisille aikuisille, lapsia ei voi ottaa mukaan lomalle.

- Kerro hakemuksessa näkövammastasi.

- Viiden vuorokauden täysihoitoloman omavastuuhinta on 60 € henkilöltä.

- Lomalle voi hakea myös avustajan kanssa, merkitse hakemukseen avustaja henkilötunnus ja nimi.

- Majoitus kahden hengen huoneissa.

- Hakuaika päättyy kolme kuukautta ennen lomaa.

- Tuettu loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi.

- Valinnat tehdään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.

Lomille seuraaviin:

Hotelli Kivitippu 13.-18.9

Vesileppis 4.-9.10.

Imatran Kylpylä 8.-13.11.

Lisätietoa ja hakulomakkeita saa Solaris Lomien sivuilta ja myös sähköpostilla solaris@solaris-lomat.fi tai soittamalla palvelunumeroon 0600 418 200

Klo 9-12. Puhelun hinta on 0,07 €/min + paikallispuheluverkon maksu.

Lisätietoja ja apuna hakemuksen täyttämisessä saat myös allekirjoittaneelta,

Jukka Loijas

Järjestösihteeri

Lapin Näkövammaiset ry

0400146641

Postiosoite: PL 33, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Maakuntakatu 12, 96100 Rovaniemi
email:
jarjestosihteeri@lapinnakovammaiset.fi

kotisivut: www.lapinnakovammaiset.fi


7. KULTTUURIPALVELU – NOVELLIPIIRI GOOGLE HANGOUTS

Tiistaina 26.5. klo 18-20 järjestetään novellipiiri Google Hangouts meet-ympäristössä. Novellipiirissä käsitellään Jarkko Laurin johdolla Tove Janssonin ”Kertomus Hilosta, Havaijilta” -novellia, kokoelmasta Nukkekaappi (Dockskåpet). Novellipiiri on kokeilu ja sellaisena maksuton. Ilmoittautuminen on kuitenkin välttämätöntä. Ilmoittaudu viimeistään maanantaina 25.5. sähköpostitse osoitteeseen osallistun@kulttuuripalvelu.fi ja saat liittymisohjeet. Etäyhteyteen voi liittyä voi tietokoneen tai puhelimen (jopa lankapuhelimen) välityksellä.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ja Opintokeskus Sivis


8. TUTTU ÄÄNI ROVANIEMEN RADIOAALLOILTA

Tiistaina 9.6. klo 16 - 18 Radiotoimittaja Jyri Tynkkynen kohtaa meidät ryhmäpuhelulla.

Miten olisi ajatus, jos tehtäisiin jatkossa omia äänitteitä?

Kuunnellaan ammattilaisen vinkit ja kysellään lisää. Ei matkustusta, suoraan kotoa!

Aiheena: Äänenkäytön ammattilaisen vinkit ohjelman käsikirjoituksesta ja muusta huomioitavasta. Tavoitteena lisävinkkejä ja rohkaisua jäsenistön omien äänitteiden tuottamiseksi.

Kohtaaminen toteutetaan Microsoft Teams -kokoontumisena.

Ilmoittaudu toimistolle viimeistään torstaina 4.6. Päivystysaika ma - to kello 10 - 14, puh. 0400 146 641, sähköposti: toimisto@lapinnakovammaiset.fi

Ilmoittautuneiden sähköpostiin lähetetään linkki, jonka avulla pääsee liittymään keskusteluun. Tämä onnistuu, mikäli käytössä on älypuhelin tai tietokone. ATK-kouluttajamme sijainen Harri Koivisto auttaa teknisissä asioissa. p. 044 322 2588 tai sähköposti: ttpalvelu@lapinnakovammaiset.fi

Rohkeasti mukaan! Tervetulotoivotuksin yhdistyksen kulttuuritoimikunta: Kirsti, Pirkko, Leena ja Jorma

9. KÄSITYÖKURSSI NERO 22.-24.9.2020

Huom. Tämä tapahtuma järjestetään koronatilanteen salliessa.

Lapin Näkövammaiset ry järjestää neule- ja rottinkityökurssin Rovaniemellä, Norvajärjen leirikeskuksessa (osoitteessa Leirikeskustie 177), 22.-24.9. Ohjaajina toimivat neulepajassa Laila Rantanen-Timonen ja rottinkityöpajassa Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen. Kurssilla on mukana yleisavustaja, klo 8.00 - 18.00 välisenä aikana.

Lailan ohjauksessa voit opetella Makrameeta tai tunisialaista virkkausta, valmistaa tölkkinipsu- tai perinteisiä kudonta- ja virkkuutöitä, tai pieniä huovutustuotteita. Annen ohjauksessa voit valmistaa pienkoreja rottingista ja ekopäreestä, tai puisen jakkaran.

Kurssin hinta on 90 €, sisältäen Norvajärvellä majoituksen, ruokailut ja kahvit, sekä matkakulut kurssipaikalle ja takaisin, edullisinta mahdollista matkustustapaa käyttäen. Lisäksi jokainen maksaa käyttämänsä käsityömateriaalit käteisellä kurssin päätteeksi.

Ilmoittautumisaika on 1.-16.6. Ilmoittautumiset puhelimitse toimiston numeroon 0400 - 146 641 tai sähköpostitse toimisto@lapinnakovammaiset.fi. Muista kertoa ilmoittautumisesi yhteydessä, kumpaan työskentelypajaan aiot osallistua, sekä mahdollisesta erityisruokavaliostasi.

Anne ja Laila toivottavat tervetulleiksi mukaan kurssille.

Ohjelma:

Tiistai 22.9.2020

Klo 10.00 Saapuminen, majoittuminen ja kurssin avaus

Klo 11.30-12.30 Lounas

Klo 12.30-14.00 Kori- ja neulepaja: materiaalit, työvälineet ja tuotemallit – kurssilaisten tavoitteet – pajatyöskentely alkaa

Klo 14.00-14.30 Päiväkahvi

Klo 14.30-16.30 Pajatyöskentely jatkuu

Klo 16.30-17.00 Ulkoilutauko

Klo 17.00-18.00 Päivällinen

Klo 18.00-19.30 Pajatyöskentely jatkuu

Klo 19.30-21.00 Iltapala ja vapaata oleskelua

Keskiviikko 23.9.2020

Klo 8.00-9.00 Aamiainen

Klo 9.00-11.30 Pajatyöskentely jatkuu

Klo 11.30-12.30 Lounas

Klo 12.30-14.00 Pajatyöskentely jatkuu

Klo 14.00-14.30 Päiväkahvi

Klo 14.30-16.30 Pajatyöskentely jatkuu

Klo 16.30-17.00 Työpisteiden siistiminen seuraavaa päivää varten

Klo 17.00-18.00 Päivällinen

Klo 18.00-21.00 Rantasauna ja iltapala

Torstai 24.9.2020

Klo 8.00-9.00 Aamiainen

Klo 9.00-11.30 Pajatyöskentely jatkuu

Klo 11.30-12.30 Lounas

Klo 12.30-14.00 Pajatyöskentely jatkuu

Klo 14.00-14.30 Töiden viimeistelyä

Klo 14.30-15.00 Päiväkahvi

Klo 15.00-16.30 Kurssilla tehtyjen tuotteitten näyttely ja kurssin palautekeskustelu

Klo 16.30-17.30 Päivällinen

Klo 17.30 Kotiin lähtö

10. SAAVUTETTAVUUSASIANTUNTIJA HAUSSA

Etsimme pikaisella aikataululla asiakkaallemme kokenutta saavutettavuusasiantuntijaa. Kyseessä on julkisen puolen kilpailutus, ja toteutuessaan toimeksianto alkaisi jo 1.6.

Hakijalla tulisi olla seuraavat ominaisuudet:

-Näkörajoitteinen

-Kokemusta verkkosivustojen ja sähköisten asiointien saavutettavuuarvioinnista WCAG 2.1.-kriteereitä käyttäen

-Kokemusta saavutettavuuskoulutusten pitämisestä eri rooleille

-Kokemusta ruudunlukuohjelmien käytöstä ( NVDA, VoiceOver ja Jaws )

-Osaamista ohjelmistokehittäjien ohjaamisesta saavutettavuuden teknistä toteutusta varten

-Hyvät kirjalliset ja suulliset suomen kielen taidot

-Hyvät esiintymis- ja vuorovaikutustaidot

Toimeksiannon aikana asiantuntija on mukana useissa eri projekteissa tarvittavan kehitysvaiheen ajan. Asiakkaan pääkonttori on Helsingin Vallilassa, mutta sijainti voi vaihdella projektin mukaan, kuitenkin pääkaupunkiseudulla. Etätöistä on mahdollista neuvotella.

Ota yhteyttä mahdollisimman pian, olemme liikkeellä nopealla aikataululla.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Timo Valli: timo.valli@vallum.fi / 0400264828

Noora Leinonen: noora.leinonen@vallum.fi / 044 066 3567

11. EVELACE – MIESTEN BOKSERIT

Nyt laitamme miesten bokseriasiat reilaan. Pilkettä silmään ja uudet bokserit jalkaan.

Valitse kolmet mieleiset Set bokserit itsellesi. Tee oma bokserilajitelma yhdistellen suosittuja Set tuotemerkin boksereitamme. Tarjous 89 €, OVH 105 €. Tarjous on henkilökohtainen.

Pidätkö sileästä, kuviollisesta tai veikeästä printistä? Valitse kolmet samanlaiset tai vaikka kolmet erilaiset tai muuten vain sekoita sopiva bokserimikseri itsellesi tarjouspakettiisi.

Tarjoukseen kuuluvat bokserit ovat:

Barbados sininen – näyttävä trooppinen printtikuviointi ja pehmeä puuvilla-elastaanikangas

Jaguaari musta – sileä ja klassinen miesten mikrokuitubokseri

Henry musta – lyhytlahkeinen, ihoa myötäilevä second skin -bokseri miehekkäällä kuvioinnilla

Matrix harmaa – huipputyylikäs trendibokseri laadukkaan mikrokuidun kera

Tilaa omasi Evelace-jälleenmyyjältäsi (p. 0405471891), sillä tarjous on voimassa 24.5 asti tai niin kauan kuin varastossa riittää tavaraa!

Yst, Raisa Kuusela, Evelace-jälleenmyyjä

0405471891

raisa.kuusela@evelace.fi

12. KYSELY YLE:N TEKSTITYSPALVELUISTA

Tervehdys

Yle arvioi yhdessä Näkövammaisten liiton kanssa Ylen tv-tekstityksiin liittyviä heikkonäköisille tarkoitettuja palveluita. Kokoamme viidestä kymmeneen henkilöön koostuvan ryhmän Ylen tv-tekstityspalveluita käyttävistä heikkonäköisistä henkilöistä. Lähetämme ryhmän jäsenille erillisen Ylen laatiman kyselyn, jossa kerätään kokemuksia mm. tekstityksen merkityksestä, fontista, teksti-tv:n tekstityksistä ja äänitekstityksestä. Kyselyyn vastataan sähköpostilla. Aikataulu, kuten valitettavasti tavallista on, on varsin tiukka. Tekstityspalveluiden käytön kokemuksia halutaan keskiviikkoon 27.5. mennessä.

Jos kiinnostuit ja olet etsimämme heikkonäköinen Ylen tv-tekstityspalveluita käyttävä henkilö, ilmoittaudu pikaisesti allekirjoittaneelle sähköpostiviestillä osoitteeseen markku.mottonen@nkl.fi, niin saat paluupostissa em. kyselyn ja ohjeet siihen vastaamiseen.

Vaikuttamisterveisin, Markku Möttönen

13. PISTEKERHO PISTELI ETÄNÄ

Pisteliä etänä!

Tervetuloa mukaan Etäpisteliin!

Koronaepidemian aikana Pisteli kokoontuu etänä to 11.6 klo 17

Miten se toimii?

Jos olet kiinnostunut, lähetä nimesi ja postiosoitteesi osoitteeseen pistekirjoitus@gmail.com viimeistään 31.5., viesti tulee Anne-Laurelle. Saat postilla pistemateriaalia, jota voidaan hyödyntää tapaamisen aikana. Myös aloittelijat ovat tervetulleita!

Tapaaminen tapahtuu etänä TEAMS:lla. Kutsu tulee sähköpostilla. Valitse kokouskutsussasi Liity Microsoft Teams -kokoukseen, jolloin siirryt sivulle, jossa voit joko liittyä verkossa tai ladata työpöytäsovelluksen. Jos sinulla on Teams-sovellus, kokous aukeaa automaattisesti. Mutta TEAMSia ei ole välttämätöntä asentaa. Jos käytät älypuhelinta, niin silloin on ladattava Microsoft TEAMS-appi (rekisteröintiä ei tarvita), mutta appi on hyvä avata ennen kuin avaa liittymislinkin sähköpostista.

Tule mukaan pitämään hauskaa pisteiltaa!

Ryhmää ohjaa Anne-Laure Janssen, joka toimii myös alueemme pistekirjoitusohjaajana, Katja Kuusela on mukana käytännönjärjestelyissä sekä innokkaana pisteiden harrastelijana.

Seuraava Pisteli on 26.8., ja tämäkin on etänä

Pisteli on Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n pistekirjoitusryhmä näkövammaisille.

14. MINUN NÄKÖINEN MIELI – PUHELINRINKI

Etsimme Minun näköinen mieli -hankkeen puhelinrinkeihin osallistujia. Puhelinrinki on keino tarkastella itseään ja saada uutta elämään – tietenkin hyvässä seurassa ja turvallisessa ohjauksessa.

Jokaisella rinkikerralla on jokin aihe, josta järjestetään kaksi puhekierrosta. Kaikki saavat puhua yhtä kauan(max 5 min/ puhekierros) ja puhutut asiat pysyvät luottamuksellisina. Kukin saa esiintyä nimettömänä, etunimellään tai keksityllä nimellä. Aiheeseen saa jokainen olla vaikuttamassa, mutta etupäässä keskustelut pyörivät ihmisenä kasvamisen ja hyvän olon lisäämisen teemoissa. Puhumalla omista asioistasi tuet jännästi toisiakin, niin käy aina vertaistuen parissa. Sinulla ei tarvitse olla muuta kuin toimiva puhelin ja minä soitan siihen etukäteen sovittuna aikana.

Ota yhteyttä ja kerro halukkuudestasi osallistua:

Jutta.saanila@nkl.fi

Puh. 09-39604088

15. MINUN NÄKÖINEN MIELI – TÖRMÄILYÄ JA KAIKENLAISIA SATTUMUKSIA

Hei! Olen Jutta Saanila, Minun näköinen mieli -hankkeen koordinaattori.

Heikentynyt näkökyky tai sokeus aiheuttaa joskus kaikenlaista hämminkiä suhteessa näkeviin ihmisiin. Tämän podcastin koostin, kun olimme pohtineet aihetta ristiin rastiin erään porukan kanssa.

Törmäilyä ja kaikenlaisia sattumuksia

Useimmat kohtaamiset näkevien kanssa menevät ihan hyvin. Tähän on kerätty nyt ne kaikkein koomisimmat ja kiperimmät tilanteet, joita joillekin on tapahtunut. Niistä on kuitenkin jäänyt pysyvä jälki sisimpään, jonka käsitteleminen auttaa tulevia kohtaamisia onnistumaan paremmin.

Kaikkein kipeimpiä kohtaamisia näkevien kanssa tulee liikenteessä. Loukkaantumisvaara on ilmeinen, kun pyörät suhahtelevat ohi. Vaara on moninkertainen, jos olet juuri näkövammautunut ja arastelet käyttää valkoista keppiä tai mitään muutakaan merkkiä, josta huomaisi, että liikut täysin korva- ja jalkatuntumalta. Joskus yksi jalka voi astua jonkun varpaille, jolloin turpiin saantikin on lähellä.

Kaupungilla liikkuessa voi tulla vastaan auttamisintoinen ihminen, joka lähtee repimään vaatteista, lupaa kysymättä, johonkin suuntaan. Metrossa saman kaltaiset ihmiset voivat auttamishimossaan päättää puolestasi, että jäät samalla pysäkillä heidän kanssaan, jotta he saisivat auttaa sinua eteenpäin.

Sosiaaliset tilanteet muuttuvat joskus hankaliksi, jos ei ole käsitystä keitä muita huoneessa oikein on. Jos he eivät pyynnöstä huolimatta suostu esittäytymään, voi tuntua todella tukalalta jäädä siihen tilanteeseen. Jos joistakin sosiaalisista tilanteista myös poistutaan sanomatta sanaakaan, voi jäädä aika ilkeä olo pitkäksi aikaa.

Naapuri saattaa vasta kovassa kännissä ollessa uskoutua kovaan ääneen soimaamaan, että mikset koskaan häntä morjensta. Siinä sitten selittelet, ettet näe häntä. Mahtaako hän seuraavana päivänä muistaa, mitä olit kertonut?

Joku kertoo puhelimessa ohjeita, miten saapua terveyskeskuksessa tiettyyn paikkaan. Kovasti saattaa tulla selitystä, että sieltä ja sieltä kautta tulet sitten. Onhan se paikka aina lopulta löytynyt. Monesti erilaisissa kirjoitustilanteissa kysytään, että mikset käytä kuule silmälaseja. Kerran katsastuskonttorissa jopa tarjottiin sellaisia laseja, joilla heidän mukaansa varmasti näkisi.

Näkövammaista pidetään usein tyhmänä tai kehitysvammaisena ja ihmiset alkavat huutaa kovaa tai puhua hitaasti, jotta toinen käsittäisi mitä puhutaan. Saatetaan selittää saattajalle tai avustajalle asiat, kun sen voisi tehdä suoraan itse asianosaiselle.

Mitä tarvitaan, että näkevät oppisivat suhtautumaan toisella tavalla? Jokainen näkeviin päivittäin törmäävä voi ainakin yrittää muistaa, että nämä monesti pelkäävät erilaisuutta ja sitä, että he joskus itse voisivat vammautua. Silloin he muuttuvat epävarmoiksi, pelkäävät, hämmentyvät ja tuntevat itsensä kenties tyhmiksi ja avuttomiksi. Näkövammaiset voivat olla heidän näkökulmastaan eräänlaisia mörköjä ja kummajaisia.

Näkevää auttaisi paljon, jos hän saisi selvästi ja mutkattomasti kuulla, että toinen näkee huonosti tai ei ollenkaan. Lisäksi voisi olla hyvä aina sanoa suoraan, nasevasti ja ystävällisesti, jos tarvitsee apua tai myös sen, ettei tarvitse apua, niin näkevän ei tarvitse miettiä sitä kysymystä itse lainkaan. Voisi olla hyvä kertoa ainakin niille näkeville ystäville, joita usein tapaa niistä tilanteista, jotka liittyvät vaikka hiljaa poistumiseen ravintolapöydästä tai siihen, millä tavoin paikkojen löytämisohjeet voi muotoilla niin, että näkövammainen oikeasti löytää perille. Jos jotain taitoja tai älykkyyttä tunnutaan kyseenalaistavan, niin voisi silloin huumorilla tokaista jonkun ennalta harjoitellun fraasin, vaikkapa: Olen muuten täysissä sielun ja ruumiin voimissa, älykäs, viisas ja jopa

filmaattinen!

Ystävällisin terveisin

Laura Tolkkinen

Sosiaaliturvapäällikkö

Näkövammaisten liitto ry

PL 30, 00030 IIRIS

050 585 0374

www.nkl.fi

www.facebook.com/NKLryoikeuksienvalvonta

https://twitter.com/lauratolkkinen?lang=fi

Tulevia tapahtumia ja tärkeitä päivämääriä

Maaliskuu
8.3. Kansainvälinen naistenpäivä
8.-14.3. Maailman glaukoomaviikko

Huhtikuu
29.4. Kansainvälinen opaskoirapäivä

Toukokuu21.5. Kansainvälinen saavutettavuuspäivä

Kesäkuu
27.6. Kansainvälinen kuurosokeuspäivä

Syyskuu
19.9. Kansainvälinen retiniitikon päivä

Lokakuu
8.10. Maailman näköpäivä
15.10. Kansainvälinen valkoisen kepin päivä

Marraskuu
8.-15.11. Sokeain viikko

Joulukuu
3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä