Lapin Näkövammaiset ry.
PL 33
96101 ROVANIEMI
Puh. 0400 - 146 641
KANNATUSJÄSENHAKEMUS
 
Voit täyttää lomakkeen ja tulostaa sen tai tulostaa tyhjän lomakkeen ja täyttää sen käsin.
Siirry lomakkeen kentästä toiseen sarkaimella/tabulaattorilla.
Lähetä tulostettu ja allekirjoitettu lomake postissa yllämainittuun osoitteeseen.
Yhdistyksemme tarkoituksena on Näkövammaisten Keskusliitto ry:n jäsenyhdistyksenä valvoa ja ajaa toiminta-alueemme näkövammaisten etuja, toimia asiantuntijana näkövammaisia koskevissa kysymyksissä, sekä tuottaa näkövammaisten tarvitsemia palveluja heidän toimintaedellytystensä ja yhteiskunnallisen tasa-arvonsa parantamiseksi. Toiminnassaan yhdistyksemme ottaa ensisijaisesti huomioon sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset.

Kannatusjäseneksi yhdistykseen voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea sen toimintaa. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Maksuttomana jäsenetuna voi halutessaan tilata Näkövammaisten Airut –lehden. Kannatusjäsenmaksun suuruus on 25 euroa.

Lapin Näkövammaiset ry:n palvelukeskus sijaitsee Rovaniemellä. osoitteessa Maakuntakatu 12, 96100 ROVANIEMI. Palvelukeskuksesta sinulla on mahdollisuus saada lisätietoa ja materiaalia yhdistyksemme toiminnasta.
 
KANNATUSJÄSENHAKEMUS / LAPIN NÄKÖVAMMAISET RY.
 
Nimi
Syntymäaika
Osoite
Postitoimipaikka
Postinumero
Puhelin
Sähköposti
 
Tilaan Näkövammaisten Airut-lehden Kyllä   Ei
 
Hakijan allekirjoitus 
 
LAPIN NÄKÖVAMMAISET RY TÄYTTÄÄ
Hakija hyväksytty kannatusjäseneksi hallituksen kokouksessa    _____ . _____ . _________