Lapin näkövammaiset

Ter­ve­tu­loa La­pin Nä­kö­vam­mai­set ry:n ko­ti­si­vuil­le!

La­pin Näkövam­mai­set ry on Näkövam­mais­ten Liit­to ry:n poh­joi­sin alueyh­dis­tys, jon­ka toi­min­ta-aluee­na on La­pin maa­kun­ta. Yh­dis­tys toi­mii alueen­sa näkövam­mais­ten oi­keuk­sien­val­von­ta-, asian­tun­ti­ja-, pal­ve­lu- ja yh­dessäolojärjestönä.

Näkövam­mai­sia jäse­niä yh­dis­tyk­sessämme on 412  (29.5.2020).

Yh­dis­tyk­sen kes­kus­paik­ka­na toi­mi­va La­pin Näkövam­mais­ten pal­ve­lu­kes­kus si­jait­see Ro­va­nie­mellä osoit­tees­sa Maa­kun­ta­ka­tu 12, 96100 RO­VA­NIE­MI.

Pos­tio­soi­te:  
PL 33, 96101 RO­VA­NIE­MI
  
Päivys­ty­sai­ka:
ma – to klo 10.00 - 14.00, puh. 0400 146 641

Pank­kiyh­teys:
Osuus­pank­ki FI53 5640 0220 2402 66

Y-Tun­nus:
0223827-4

Sähköpos­ti:

toi­mis­to@la­pin­na­ko­vam­mai­set.fi

Sky­pe:
la­pin.na­ko­vam­mai­set

Fa­ce­book:
La­pin Näkövam­mai­set ry:n Fa­ce­book-si­vu

What­sApp:
+358400146641

NKL:n ja jäse­nyh­dis­tys­ten yh­teis­re­kis­te­rin tie­to­suo­ja­se­los­teJä­se­nil­le

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia